THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ

(Tuần 1 và tuần 3 tháng 5 /2018)


Mầm non Einstein Academy  cam kết sử dụng nguồn thực phẩm và sữa sạch !

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ

(Tuần 2 và tuần 4 tháng 5 /2018)