Hệ mầm non Reggio Emilia:

Phương pháp Reggio Emilia – phương pháp giáo dục sớm hiện đại và linh hoạt.

phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

 Do Loris Malaguzzi, một giáo viên người Ý sống ở làng Reggio Emilia phát triển ngay sau Thế  chiến thứ hai , kỳ vọng về một con đường giáo dục mới.

  • Cách tiếp cận này xoay quanh việc xây dựng ý chí và cá tính học sinh bằng các giá trị sống như  tôn trọng ,trách nhiệm cộng đồng và xây dựng môi trường được thể hiện bằng hàng trăm loại ngôn ngữ biểu cảm khác nhau.

Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

  • Trẻ em có khả năng tự hình thành việc học tập của bản thân.
  • Luôn luôn có một thiên tài trong mỗi đứa trẻ nếu để trẻ được tự do phát triển với những khả năng sáng tạo vô hạn của mình.

  • Trẻ em là những cá nhân có cách thức giao tiếp đa dạng.
  • Môi trường là “ giáo viên thứ ba”.

+ Không gian khuyến khích sự hợp tác , giao tiếp và khám phá.Môi trường mang đến cho trẻ những công cụ và nguyên vật liệu thực.

  • Giáo viên không phải là người “ cho “ kiến thức và trẻ là người “ nhận “ kiến thức . Trẻ tự học , tự tìm ra kiến thức thông qua khả năng tư duy , tìm hiểu và khám phá của mình.
  • Trẻ có thể giao tiếp bằng hàng trăm thứ ngôn ngữ khác nhau.Có hàng trăm cách suy nghĩ ,khám phá và học tập.Thông qua các bức vẽ và điêu khắc , hay các hoạt động nhảy múa  và vận động  thông qua mỹ thuật và đóng kịch cũng như các mô hình và âm nhạc, và mỗi một cách trong “ hàng trăm ngôn ngữ “ này đều phải được coi trọng cũng như  giáo dục.Tất cả những điều này là một phần của trẻ em  ; học và chơi không thể tách rời.

  
Ngoài ra chúng tôi còn lựa chọn những ưu điểm của các phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới để ứng dụng linh hoạt trong chương trình học hàng ngày của trẻ.