THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

(Tuần 1 và tuần 3 tháng 05 / 2018)

 Mầm non Einstein Academy  cam kết sử dụng nguồn thực phẩm và sữa sạch !

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

(Tuần 2 và tuần 4 tháng 05 / 2018)