Đội ngũ quản lý và cố vấn: Nhà tường được xây dựng bởi các cổ đông chiến lược có bề dày công tác và quản lý trong ngành giáo dục mầm non cùng với sự tư vấn của những chuyên gia như: tiến sĩ Đặng Lộc Thọ – hiệu trưởng trường cao đẳng SPTW1, tiến sĩ: Trịnh Thị Xim – trưởng khoa mầm non trường CĐSPTƯ, thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – phó khoa mầm non trường cao đẳng sư phạm TƯ, tiến sĩ Trần Mai Lan Hương – nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế, trường CĐ sư phạm TƯ… cùng nhiều chuyên gia giáo dục mầm non hàng đầu khác.

Image module
Tiến sĩ Đặng Lộc Thọ – hiệu trưởng trường cao đẳng SPTW1
Image module
Tiến sỹ Trịnh Thị Xim – trưởng khoa GD mầm non, trường CĐ sư phạm TƯ.
Image module
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – phó khoa GD mầm non, trường CĐ sư phạm TƯ.
Image module
Tiến sĩ Trần Mai Lan Hương – nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế, trường CĐ sư phạm TƯ
Image module
Chuyên gia Hàn Quốc và tập thể giảng viên khoa giáo dục mầm non, trường CĐ sư phạm TƯ.

Với quan điểm giáo dục “ Niềm hạnh phúc của trẻ là đích hướng đến của chúng tôi ”: nhà trường đã chắt lọc những ưu điểm của các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới để ứng dụng trong chương trình học nhằm giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện. Tại trường mầm non Học viện Anh – Xtanh trẻ được khuyến khích phát huy tối đa năng lực của bản thân và ở đây chúng tôi tôn trọng sự khác biệt của trẻ.

Image module
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG